پل ها...
گاهی خراب کردن پل ها چیز بدی نیست

 

چون باعث میشه نتونی به جایی برگردی

 

که از همون اول هرگز نباید قدم میگذاشتی…….

 

 

[ شنبه 24 خرداد1393 ] [ 7:26 ] [ حدیثه ]

[ ]

ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺵ
 

ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺁﺩﻣﺎﯼ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺻﻔﺖ ﺑﺎﺵ


ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺁﺧﺮﺵ ﮔِﻞ ﺑﺸﯽ .…!

[ جمعه 23 خرداد1393 ] [ 17:11 ] [ حدیثه ]

[ ]

کمـــی بــرمـن بتـــاب …

 

کمـــی بــرمـن بتـــاب …

 

روزهــــای ســردیســـت …

 

و دوســـت داشـــتنت دارد در مــن یــخ میــزند !

[ چهارشنبه 21 خرداد1393 ] [ 8:15 ] [ حدیثه ]

[ ]

با او چگونه می گذرد...

 

حالـــــــا حرفـــــــهایمان بمـــــــاند برای بعد …

 

دلخوری هـــــــایمـــــــان …

 

دلـــــــتنگی هـــــــایمـــــــان …

 

و تمـــــــام اشکـــــــهای مـن …

 

تنها به من بگو …

 

با او چـــــــگونـــــــه میگـــــــذرد …

 

کــــــه با مـن نمی گذشت . . . ؟

[ سه شنبه 20 خرداد1393 ] [ 9:40 ] [ حدیثه ]

[ ]

چشــــم هایـم را می بنــدم …

 

 

چشــــم هایـم را می بنــدم …

 

گــوش هایــم را می گیــرم …

 

زبـانـــم را گـاز می گیـــرم …

 

وقتی حـریف افکــارم نمی شـــوم …

 

چه درد ناک است فهمیـــدن …

 

[ دوشنبه 19 خرداد1393 ] [ 15:44 ] [ حدیثه ]

[ ]

 

ورق ورق کن …

 

“خـاطـــرات” خاک گـرفتـه را …

 

شـاید غبـارش …

 

“احسـاسـت” را به سـرفه بیـندازد …

[ یکشنبه 11 خرداد1393 ] [ 14:55 ] [ حدیثه ]

[ ]

[ یکشنبه 31 فروردین1393 ] [ 14:52 ] [ حدیثه ]

[ ]

وقـتـے حـس میڪنم

وقـتـے حـس میڪنم …

 

جایــے در ایــטּ ڪره ے خاڪے . .

 

تــو نفـس میڪشـے و مـטּ …

 

از هــماטּ نفـس هایتـــ ،،، نفـس میڪشم آرام مــی شوم !

 

تـو بــاش !!!

 

هـوایـتـــ ! بـویـت ! بـراے زنده مانـدنـم ڪافـــے ستـــ

 

[ چهارشنبه 14 اسفند1392 ] [ 19:24 ] [ حدیثه ]

[ ]

پادشاهی کن
پادشاهی کن

 

حتی اگر قلمروات به اندازه

 

عرض شانه هایت باشد...

[ شنبه 10 اسفند1392 ] [ 9:22 ] [ حدیثه ]

[ ]

[ سه شنبه 6 اسفند1392 ] [ 8:33 ] [ حدیثه ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،